Sevärdheter

Almedalen

Almedalen är en underbar park och ett strövområde som är mycket känt för sin fantastiska miljö. Hamnen övergavs tidigt på grund av igenslamning och under 1400-talet anlades en ny hamn nedanför Visborgs slott. Den gamla hamnen fylldes igen under 1800-talet och här anlade Visbyborna en trädgård. I en del av området fanns här ett tivoli under sommarhalvåret. Här planterades mängder av Almar och därav har Almedalen fått sitt namn. Under 1900-talet utvecklades parken och här är alltid många olika arrangemang på gång. Det spelar ingen roll om det är vinter eller sommar för Almedalen är alltid mycket välbesökt. Under våren arrangeras en stor musikfestival för barn och ungdomar och mitt i sommaren går politikerveckan av stapeln. I Almedalen vandrar många människor och här är det perfekt att äta en medhavd matsäck under tiden barnen leker i en av de många lekplatser som finns. Här kan man också spela boule eller titta på de många fåglar som simmar omkring i fågeldammen.

Gamla Residenset

Den förste svenske landshövdingen hette Ulfsparre och som boningshus åt honom uppfördes i Visby ett mycket vackert tvåvåningshus, vilket bestod av två våningar. Byggnaden är knuttimrad. I dag bor inte landshövdingen här utan hans bostad ligger på Strandgatan. I Ulfsparres bostadshus kan man på andra våningen se målningar av Johan Målare som var Gotlands store konstnär på 1600-talet. Hans målningar är mycket sevärda och om man har möjlighet skall man besöka detta hus. Här serveras också en måltid helt på det vis det serverades på 1600-talet.

S:t Drotten och S:t Lars

Dessa båda kyrkor kallas för “systerkyrkorna”. Kanske beror det på att de ligger mycket nära varandra. En annan förklaring till namnet kan vara, att det var två systrar som uppförde varsin kyrka. Berättelsen säger att de två systrarna var så stora ovänner att de inte ville besöka samma kyrka. Som en lösning på det problemet lät de uppföra två kyrkor nära varandra. På det viset kunde systrarna besöka var sin kyrka utan att behöva gå i kyrkan tillsammans. Framför S:t Drotten finns en byst av en mycket känd man som är född på Gotland. Bysten föreställer Christopher Polhem och han var en stor uppfinnare på ön under slutet av 1600-talet. Christophers staty återfinns i en mycket vacker liten park utanför kyrkan.

Kyrkan S:t Lars drabbades antagligen en gång i tiden av en omfattande brand och det var troligen som ett resultat av branden som det stora tornet rasade in. I ruinerna finns mängder av trappor och gångar och här hölls ruinspel förr i tiden i dessa trånga gångar. Idag används kyrkoruinen för olika kulturevenemang.

S:ta Katarina

S:ta Katarina är en mycket vacker kyrkoruin vid Stora Torget i Visby. Kyrkan härstammar från tidigt 1200-tal och det var Franciskanermunkarna som uppförde den magnifika kyrkan. Kyrkan har restaurerats många gånger men aldrig blivit riktigt färdigställd. Vid ett tillfälle rasade faktiskt kyrkans ena valv mitt under en gudstjänst. Om man ser till interiören är S:ta Katarina kanske den vackraste av alla kyrkoruiner på Gotland. Kyrkan har inte alltid använts för gudstjänster. Under en period fungerade den som sjukstuga. Nuförtiden finner man här en utställning över Visby Kyrkor.