Klinten

Klinten är ett mycket speciellt område innanför Visby stadsmurar. Stadsdelen var tidigare den fattigare delen av staden och ligger högt beläget mellan Norderport och Österport. Idag är Klinten verkligen inte ett fattigt område; här får man räkna med att spendera en större mängd pengar om man vill köpa en fastighet.

Från början fanns här stora ytor med odlad mark och långt in på 1800-talet fortsatte kreaturen att beta på de stora grässlätterna. Senare var man tvungna att låta djuren beta på områden utanför muren allt eftersom bebyggelsen tog fart. Under 1700-talet började Klinten bebyggas och det var mestadels små trähus som uppfördes.

Den riktigt genuina miljön i Klinten hittar man efter Norra Murgatan. Här finner man de speciella små trähusen som till och med ibland byggdes in i ringmuren. Förr i världen användes murens arkadbågar i det här området till vedbodar eller vackra uterum.

Domkyrkan

När man besöker Visby som turist är det ett bra tips att avsätta någon timme för att besöka Visbys vackra Domkyrka. Kyrkan är öppen under dagtid, så det är bara att kliva in och se denna magnifika kyrka från insidan. Här finns också mycket information om kyrkan och dess historia i de handledningar man kan ta del av. Kyrkan har restaurerats och rekonstruerats i etapper men har i mångt och mycket behållit sitt medeltida utseende.

Visby Domkyrka uppfördes redan i början av 1200-talet. Denna magnifika kyrka var de tyska köpmännens kyrka på grund av att bygget finansierades av de bidrag de tyska handelsskeppen lämnade när de då och då anlöpte Visby hamn. Kyrkan heter S:ta Maria kyrka och här fanns också möjlighet för de köpmän som bodde i Visby att få vara delaktiga. Kyrkan uppfördes ursprungligen som en treskeppig basilikakyrka men ganska omgående byggdes den om till en hallkyrka. Eftersom kyrkan användes av också andra människor än de tyska köpmännen blev så småningom S:ta Maria kyrka Visbys församlingskyrka och under 1500-talet domkyrka.

I närheten av kyrkan ligger Johan Målares hus som han införskaffade under 1600-talet. Under denna tid använde familjen en del av kyrkogården för sina odlingar. Uppe på kyrkberget hittar man också resterna av DBW:s fri och fattigskola som uppfördes under 1800-talet.