Strandgatan

Om man vill vara mitt inne i folkvimlet i Visby skall man vandra Strandgatan fram. Denna gata var redan på medeltiden stadens paradgata och den är kantad av många vackra hus från denna tid. Sin karaktär av paradgata har Strandgatan kvar. De hus och trappgavlar som finns kvar från medeltiden imponerar fortfarande och det är mycket fascinerande att befinna sig här idag. Människorna bodde här tätt inpå varandra och det var alltid mängder av människor träffades för handel och umgänge. Utefter denna gata gick många processioner med bröllopsföljen och begravningståg. På sommaren är denna gata full av turister och här kan man finna många härliga uteserveringar.

Om man vandrar fram efter Strandgatan kommer man att se de många pampiga stenhus som uppfördes under senare delen av 1200-talet. Ett fantastiskt exempel på en sådan byggnad är det Gamla Apoteket. Denna byggnad är enorm och man kan förstå hur rikt Visby skall ha varit under den tid då staden var ett stort centrum bland Hansestäderna. Det gamla apoteket är en byggnad som är hela trettio meter lång. Byggnaden är rest över en högkällare där man dels har en bottenvåning och också en källardel. Denna del av byggnaden var perfekt att använda till kylrum och de övriga rummen i denna källardel användes på den tiden till kontor och affärer. Under 1700-talet användes dessa rum till försäljning av apoteksvaror och detta har gjort att byggnaden idag kallas för Gamla Apoteket.